Curriculum Vitae

Personuppgifter
Namn: Karl Jakob Nordström
Född: 11 april 1972
Medborgarskap: Svenskt
Telefon: 070-742 21 98
E-post: jakobn snabel-a di punkt ku punkt dk
Webbsida: http://www.csc.kth.se/~jakobn/
   
Utbildning och examina
2015 Docent i datalogi på Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
2008 Teknologie doktor i datalogi på KTH
2001 Filosofie magister i datalogi och matematik på Stockholms universitet
1999-2003 Ryskstudier upp till avslutad C-kurs på Uppsala universitet och Stockholms universitet
   
Militärtjänst
1997/1998 Militärtolk på Försvarets tolkskola. Utexaminerad som kursetta
   
Arbetslivserfarenhet
2020-nuvarande Professor på Lunds universitet (deltid)
2019-nuvarande Lektor på Köpenhamns universitet
Hösten 2018 Gästforskare på Simons Institute for the Theory of Computing på UC Berkeley
2015-2019 Lektor på KTH
2011-2015 Biträdande lektor på KTH
2008-2010 Postdok-forskare på Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2002-2008 Central doktorandtjänst på KTH beslutad av rektor (en av 5-7 "excellenstjänster" utdelade årligen baserat på studieresultat)
2000/2001 Examensarbete i datalogi på Prover Technology AB
1998-2011 Tolk och översättare mellan ryska och svenska/engelska. Anlitad för tolkning åt bl.a. H.M. Konungen, statsministern, riksdagens talman och ÖB
1996-1999 Amanuens på matematiska institutionen, Stockholms universitet
   
Språkfärdigheter
Engelska: Mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter
Ryska: Mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter
Estniska: Goda muntliga och skriftliga färdigheter
Franska: Höga gymnasiebetyg från treårig B-kurs men slumrande färdigheter
   
Övriga meriter och förtroendeuppdrag
2020 Forskningsprojekt 2-anslag från Danmarks Frie Forskningsfond
2018 Ledamot i Sveriges unga akademi
2017 Konsolideringsbidrag från Vetenskapsrådet
2012 Anslag för genombrottsforskning från Vetenskapsrådet
2011 Starting Independent Researcher Grant från European Research Council
2010 Forskarassistenttjänst från Vetenskapsrådet
2009 Ackermann Award för "enastående avhandling inom datavetenskaplig logik" från European Association for Computer Science Logic
2006 Danny Lewin Best Student Paper Award på konferensen 38th ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '06)
2006 Dekanens pris för förtjänstfull gärning inom KTH Datavetenskap och kommunikation (KTH CSC)
2004-2007 Ordförande i doktorandrådet på KTH CSC doktorandledamot i styrelsen och ledningsgruppen på KTH CSC
2002-2005 Ordförande i Befälsföreningen Militärtolkar
1994-1999 Ledare för vokalensemblen Collegium Vocale Stockholm